Menu
Loading…

Laat dromen uitkomen met de TVM foundation!

Lees meer...

Meld nu uw initiatief aan...

Lees meer...
  • 0
  • 1

TVM foundation

 

Laat dromen uitkomen met de TVM foundation!

De TVM foundation is een stichting voor leden en medewerkers van TVM. Voor u dus! Organiseert uw dorp een activiteit voor ernstig zieke kinderen? Wil de manege graag zadels voor gehandicapte kinderen? Is het dorpshuis aan renovatie toe? Vraag een donatie aan en wie weet krijgt u geld om uw plan uit te voeren.

Waarom is de TVM foundation opgericht?
TVM is een verzekeraar met een coöperatieve structuur: we bestaan dankzij onze leden. Daarom doen we graag iets terug. Daar komt bij dat we altijd nauw betrokken zijn bij de wereld om ons heen. Beide aspecten komen samen in de TVM foundation. TVM geeft jaarlijks een deel van haar winst aan de stichting; leden en medewerkers kunnen met dit geld hun plannen voor een betere leefomgeving realiseren.

Doel van de stichting
De stichting heeft als doel het door het beschikbaar stellen van financiële middelen, bijdragen aan een duurzame verbetering van de maatschappelijke en sociaaleconomische omgeving.

Een donatie aanvragen?
Het aanvraagformulier dient uiterlijk vrijdag 28 april 2017 volledig ingevuld bij ons binnen te zijn. Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden geagendeerd voor de volgende bestuursvergadering in oktober 2017.