Bestuurslid Jan Boudesteijn kijkt terug op de eerste jaren

Bestuurslid Jan Boudesteijn kijkt terug op de eerste jaren
27 mrt
2018

“De TVM foundation heeft ten doel het door het beschikbaar stellen van financiële middelen bijdragen aan een duurzame verbetering van de maatschappelijke en sociaaleconomische omgeving”, staat in het beleidsplan van de stichting. In de praktijk komt het er op neer dat TVM-klanten en hun medewerkers en medewerkers van TVM projecten uit hun leef- of werkomgeving kunnen voorstellen voor een bijdrage. Twee keer per jaar vergadert het bestuur onder leiding van Joop Atsma over de aanvragen.

Dat de TVM foundation steeds populairder wordt, blijkt uit de stijging van het aantal aanvragen. In 2015 waren er bijvoorbeeld 23, in 2016 34 en vorig jaar 42 aanvragen. Waar de teller dit jaar op komt, is nog onbekend, want voor de eerste ronde in mei 2018 kunnen er nieuwe doelen worden aangemeld tot 1 mei. De tweede ronde is in november. “De leden hebben er aan moeten wennen”, constateert transportondernemer Jan Boudesteijn, die met Joop Atsma, Dirk Jan Klein Essink, Annetta de Vries-Tabak en scheepvaartondernemer Nico Stam het bestuur vormt. “TVM fourneert elk jaar 100.000 euro, maar we kregen het geld het eerste jaar echt niet op. Het tweede jaar begon het er op te lijken en in het derde jaar gaat het eindelijk op. Als ik met leden praat, merk ik dat ze het wel een prima initiatief vinden. Maar ze zien op tegen het werk dat er mee gemoeid is.”

Fotomoment
Ten onrechte, vindt Jan Boudesteijn. “Het TVM-lid ondersteunt het initiatief en dient het in, maar het beoogde goede doel doet uiteraard zelf het papierwerk. Ik zeg weleens gekscherend: de meeste tijd ben je kwijt aan het fotomoment. En natuurlijk ga je een keer om de tafel met de mensen van het goede doel, want je moet er wel echt achter staan.” Zelf heeft Jan Boudesteijn met broer Peter Verhuisbedrijf Boudesteijn in Beverwijk. “Peter werkt fulltime, ik doe er ook andere dingen naast”, lacht hij. “Het werk voor de TVM foundation kost niet veel tijd, maar is wel heel leuk om te doen. Wij hebben twee vergaderingen per jaar met het bestuur en dan hebben we soms heel leuke discussies over de aanvragen. Wat past wel binnen de voorwaarden? Wat niet? Vallen nieuwe ballen voor een voetbalclub binnen de regels? Nee. Of een verbouwing van een dorpshuis? Dat wel. We zoeken constant naar de scheidslijn. Waarbij een van de regels is: alleen voor eenmalige uitgaven.”

Maximum

De TVM foundation keert bedragen tot een maximum van 5.000 euro uit. Heel goed, vindt Jan Boudesteijn. “Als we een ton per jaar uitkeren, betekent dat dat we minimaal twintig organisaties blij maken. En er minimaal twintig van onze leden iets kunnen doen voor een goed doel in hun eigen gemeenschap. Je geeft toch liever twintig keer 5.000 dan tien keer 10.000?” De totale begroting van de projecten waaraan de TVM foundation bijdraagt, moet ook niet te groot zijn. Wij willen wel dat onze subsidie een verschil maakt. Als je opgaat in een pot voor een project van een half miljoen, dan is het een druppel op de gloeiende plaat. Dan is er voor het TVM-lid geen eer aan te behalen. Maar als het gaat om een totaalbedrag van 30.000 of 40.000 euro en je geeft dan als TVM foundation 5.000 euro, dan is dat echt een substantiële bijdrage. Dat is mooi. En dat is volgens mij waar het allemaal om begonnen is.”

Knuffelgehalte
Er is volgens Jan Boudesteijn een trend te zien in het soort aanvragen. “Mensen kijken op de website www.tvmfoundation.nl wat voor soort projecten er gehonoreerd worden en dan laten ze zich daardoor inspireren. De laatste tijd zien we veel dorpshuisachtige activiteiten met een hoog knuffelgehalte. Als je ziet dat hierdoor een dorp, waar bijvoorbeeld de school net is verdwenen, een echte gemeenschap blijft, is dat hartstikke goed. Anders valt zo’n heel dorp uit elkaar. We merken ook dat er projecten worden ingediend die te maken hebben met wegvallende zorg, bijvoorbeeld voor gehandicapten. Het is best wel treurig dat die aanvragen komen, want die kunnen wij doorgaans niet honoreren.” Als het aan Jan Boudesteijn ligt, wordt de stapel voor hun neus nog veel hoger. “Mijn collega’s denken misschien: een hoop gedoe voor een paar centen. Of het is onze calvinistische aard. We doppen onze eigen boontjes wel. Ik merk het ook bij andere dingen die ik doe, bij het kerkwerk, bij de Rotary, er is angst voor het werk dat er aan vast zit. Bij de TVM foundation is dat dus echt niet het geval. En wie wil nou niet iets goeds doen voor zijn eigen gemeenschap?”

Selecteren

En als er nou jaarlijks voor 300.000 euro aan projecten wordt ingediend die aan de regels voldoen? “Er wordt nu ook al voor meer dan een ton gevraagd. Geen probleem, want dan gaan we wat strenger selecteren. Kijken naar de geografische spreiding en bedrijven die elk jaar aanvragen, want die zijn er ook, een keertje overslaan. Wij zijn als bestuur prima in staat om knopen door te hakken. Maar op dit moment zeg ik: kom maar op met die aanvragen. En weet je: als het allemaal geweldig is, gaan we gewoon naar het bestuur van TVM en zeggen we: ‘We hebben drie ton nodig!’, haha!”

Aanvragen voor de volgende ronde moeten uiterlijk dinsdag 1 mei 2018 binnen zijn.

 

Op de afbeelding: Het bestuur van de TVM foundation v.l.n.r. Joop Atsma (voorzitter), Nico Stam, Annetta de Vries-Tabak, Jan Boudesteijn en Dirk Jan Klein Essink.