Overlijden Jan Kruisinga

Overlijden Jan Kruisinga
18 mei
2015

Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Jan Kruisinga

Jan had zitting in de TVM ledenraad van 2012 tot en met 2014 en in het Bestuur van de TVM foundation vanaf 2012. Wij zullen zijn inbreng en specialisme missen.

Wij wensen zijn vrouw Ineke, zijn moeder en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit groot verlies.

Raad van Bestuur TVM verzekeringen en Bestuur TVM foundation