Donatie voor een vrijwilligerspunt in Winterswijk

Donatie voor een vrijwilligerspunt in Winterswijk
27 mrt
2018

De stichting De Winterswijkse Uitdaging heeft een droom, namelijk het inrichten van een vrijwilligersplek op een centrale plek in Winterwijk. De stichting heeft een plek gevonden en gaat haar intrek nemen in een bankgebouw. Voor de inrichting heeft de stichting een aanvraag gedaan bij de TVM foundation. Onlangs heeft de stichting een symbolische cheque in ontvangst genomen.

De Winterswijkse Uitdaging is kartrekker van het Vrijwilligerspunt in Winterswijk. ‘Kennis en kunde in vrijwilligersland is zeer verdeeld. Het vrijwilligerspunt zal kennis en kunde verzamelen en ook uitdragen. Door met andere organisaties vanuit één gebouw te opereren zullen deze partijen elkaar versterken. Er zal een vorm van synergie ontstaan’, vertelt Harrie Garritsen, manager van de Winterswijkse Uitdaging.

Bemiddelingsbureau
‘Het is eigenlijk een soort van bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van materialen (spullen), middelen (geld) en menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Winterswijk te verbeteren.’

Donatie van de TVM foundation
Leden/klanten die bij TVM verzekerd zijn kunnen een aanvraag indienen bij de TVM foundation. De stichting diende samen met HSF Distri Holding B.V. uit Winterswijk de aanvraag in. ‘Een prachtig project dat past bij de voorwaarden van de TVM foundation. De stichting wil anderen motiveren en stimuleren om samen maatschappelijk betrokken te zijn en bedrijven en maatschappelijke organisaties samen te brengen. Een missie dat past bij de TVM foundation’, aldus Annetta de Vries, bestuurslid van de TVM foundation.

Ook een project voorleggen aan de TVM foundation?
De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM foundation. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven. Ook een project voorleggen aan de TVM foundation? Meer informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over hoe u een aanvraag indient, vindt u op www.tvmfoundation.nl.