Mensen ontmoeten elkaar en ondernemen in De Koeberg Meppel

Mensen ontmoeten elkaar en ondernemen in De Koeberg Meppel
30 nov
-0001

v.l.n.r. Yvonne Snijder (WelzijnMensenWerk), Annetta de Vries-Tabak (bestuurslid TVM foundation) en Eric Boers (WelzijnMensenWerk)

De Stichting WelzijnMensenWerk heeft een cheque ontvangen van de TVM foundation. Annetta de Vries, bestuurslid van de TVM foundation, reikte de cheque uit. De donatie is gebruikt voor de inrichting van het wijkpunt De Koeberg in Meppel.

Wijkpunt De Koeberg
‘De stichting WelzijnMensenWerk is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van De Koeberg. Het is een ontmoetingsruimte voor bewoners uit de wijk Koedijkslanden en Berggierslanden in Meppel, hier wonen circa 9.000 inwoners. De bewoners organiseren hier zelf activiteiten met ondersteuning van welzijns- en zorgprofessionals. Bijvoorbeeld kookgroepen, gezamenlijke wandelingen, koffieochtenden en dagactiviteiten voor mensen met beperkingen’, vertelt Eric Boers, bedrijfsleider accommodaties WelzijnMensenWerk, enthousiast.

Nieuw pand
Het wijkpunt heeft haar intrek genomen in een nieuw gebouwd pand. ‘De Koeberg was een experiment. De afgelopen drie jaar hebben wijkbewoners in een tijdelijk pand doorgebracht en gebruik gemaakt van tweedehands spullen. Het werd tijd om deze spullen te vervangen door nieuwe, afgestemd op het gebruik en de wensen van de gebruikers’, vult Yvonne Snijder (sociaal werker bij WelzijnMensenWerk) aan. ‘Een ieder kan De Koeberg binnen lopen, jong of oud. Ook nieuwe initiatieven zijn zeer welkom, in overleg is heel veel mogelijk.’

Leefbaarheid en onderlinge betrokkenheid
‘Een mooi initiatief dat past bij de TVM foundation’, geeft Annetta de Vries aan. ‘De Koeberg is een breed advies- en ontmoetingspunt met welzijn en zorg als insteek en verbinding. Mensen ontmoeten elkaar en ondernemen. De wijkbewoners worden hierdoor ook gestimuleerd om zelf actief te blijven. Kortom De Koeberg draagt bij aan de leefbaarheid en onderlinge betrokkenheid in de wijk. Dit zien wij graag terug in projecten waar de TVM foundation een donatie aan toekent, aldus Annetta de Vries.  

Ook in aanmerking komen voor een donatie?
Leden/klanten die bij TVM verzekerd zijn kunnen een aanvraag indienen bij de Stichting TVM foundation. Maar ook de medewerkers van deze bedrijven. En ook de medewerkers van de TVM groep kunnen bemiddelen. De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM foundation. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven. Ook een project voorstellen aan de TVM foundation? Meer informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over hoe u een aanvraag indient, vindt u op deze site.