Vereniging Dorpsbelangen Gauw ontvangt donatie van de TVM foundation

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Gauw ontving zaterdag jl. een cheque van € 5.000 van de TVM foundation, bestemd voor het Dorpshuis Us Gebou. Bestuursleden Sipke Dotinga en Feikje Bakker namen de cheque in ontvangst, uit handen van Annetta de Vries-Tabak, bestuurslid TVM foundation en Froukje van Dijken van Eric van Dijken Internationaal transport.

In Gauw en omstreken is een actief verenigingsleven, variërend van de biljartclub, de schaakclub, dartclub, zangkoren, jeugdhonk tot aan de oranjevereniging. De leden van deze verenigingen komen dan ook regelmatig in het Dorpshuis en maken er gebruik van de voorzieningen. Niet voor niets is Vereniging Dorpsbelangen Gauw trots op hun kleine dorpsgemeenschap, waarin jong en oud bij het dorpshuis zijn betrokken.

Verbetering accommodatie Dorpshuis
Het bestuur van het Dorpshuis is al een aantal jaren bezig met de verbetering van het gebouw, zodat alle bezoekers er ook in de toekomst kunnen blijven komen. Daarom is men continu op zoek naar subsidies om als dorpshuis toekomstbestendig te zijn. Leden/klanten die bij TVM verzekerd zijn kunnen een aanvraag indienen bij de TVM foundation.

De vereniging diende samen met Eric en Froukje van Dijken, van Eric van Dijken Internationaal Transport de aanvraag in. ‘Een prachtig project dat past bij de voorwaarden van de TVM foundation. De vereniging doet er alles aan om mensen te binden aan het Dorpshuis, met diverse activiteiten in een accommodatie die past bij de eisen van deze tijd. Dat ondersteunen we graag vanuit de TVM foundation’, aldus Annetta de Vries-Tabak, bestuurslid van de TVM foundation.
Dotinga:” De donatie van de TVM foundation hebben we gebruikt voor de aanschaf van meubilair, daar zijn we zeer content mee”.

Ook een project voorleggen aan de TVM foundation?
De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM foundation. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven. Ook een project voorleggen aan de TVM foundation? Meer informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over hoe u een aanvraag indient, vindt u op www.tvmfoundation.nl.

 

Fotograaf: Jan Gras

Op de afbeelding v.l.n.r.: Feikje Bakker, Sipke Dotinga (Dorpsbelangen), Annetta de Vries-Tabak (TVM foundation) en Froukje en Eric van Dijken (Eric van Dijken Internationaal Transport)
In aanwezigheid van veel enthousiaste bezoekers van het Dorpshuis.