Stichting Brink Bovensmilde

Stichting Brink Bovensmilde
16 mei
2017

BrinkBaru
Stichting Brink Bovensmilde is de rechtspersoon van het burgerinitiatief/vrijwilligerscollectief en samenwerkingverband BrinkBaru (nieuwe brink) in Bovensmilde waarin Molukse en Nederlandse dorpsgenoten sinds 2009 de krachten bundelen. BrinkBaru spant zich in om de historisch gegroeide psychologische scheiding tussen bewoners van Molukse en Nederlandse afkomst te laten verdwijnen door dialoog, wederzijds begrip, contact en samenwerking tussen dorpsbewoners op gang te brengen. BrinkBaru heeft, ondersteund door de gemeente Midden-Drenthe, de provincie Drenthe, het ministerie van Defensie, het lokale bedrijfsleven, landelijke en lokale fondsen en talloze inwoners, een nieuwe brink in het hart van het dorp gebouwd, precies op de 'lege plek' waar in 1977 de openbare basisschool werd gegijzeld. De sport court is één van de aangelegde faciliteiten op de brink en wordt sinds de opening druk gebruikt.

Nieuwe bodem voor het sportcourt
De stichting heeft met de donatie van de TVM foundation een nieuwe bodem op het sportcourt laten aanleggen en een bankje geplaatst. De bestaande ondergrond – gras – voldeed niet meer. Ondanks de drainage bleef de ondergrond drassig en modderig. Hierdoor konden jongeren het sportcourt niet gebruiken. Dankzij de donatie heeft de stichting de ondergrond vervangen en betegeld.

Plaats: Bovensmilde
Website: www.wijzijnbovensmilde.nl