Stichting WelzijnMensenWerk

Stichting WelzijnMensenWerk
04 aug
2017

op de afbeelding v.l.n.r. Yvonne Snijder (sociaal werker, WelzijnMensenWerk), Annetta de Vries (bestuurslid TVM foundation) en Eric Boers (bedrijfsleider accommodatie, WelzijnMensenWerk).

De Koeberg
Stichting WelzijnMensenWerk is nauw betrokken bij de ontwikkeling van wijkpunt De Koeberg in Meppel. Dit is een net geopende ontmoetingsruimte voor bewoners uit de wijk Koedijkslanden/Berggierslanden (ongeveer 9.000 inwoners). De bewoners organiseren hier zelf activiteiten met ondersteuning van welzijns- en zorgprofessionals. Bijvoorbeeld kookgroepen, gezamenlijke wandelingen, koffieochtenden en dagactiviteiten voor mensen met beperkingen. Kortom: alle activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en onderlinge betrokkenheid in de wijk.

Nieuwe faciliteiten
De afgelopen drie jaar hebben wijkbewoners De Koeberg als experiment opgezet. Daarbij hebben ze gebruikgemaakt van tweedehands spullen, waaronder tafels, stoelen, kasten, een kooktoestel en een koel-vriescombinatie. Nu er een nieuw pand is gebouwd heeft Stichting WelzijnMensenWerk de wens om deze spullen te vervangen voor nieuwe. Op die manier kan het wijkpunt zich op een professionele manier verder ontwikkelen.

Stichting WelzijnMensenWerk
Stichting WelzijnMensenWerk is een instelling voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Ze wil de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken, buurten, dorpen en kernen versterken. In De Koeberg biedt ze bewoners uit Meppel ondersteuning op sociaal en maatschappelijk vlak. Daarnaast is zij, samen met diverse andere partijen, ook nauw betrokken bij de (verdere) ontwikkeling van het wijkpunt.

Plaats: Meppel
Website: www.wijkplatformkoeberg.nl