Stichting De Winterswijkse Uitdaging

Stichting De Winterswijkse Uitdaging
30 mrt
2018

De stichting De Winterswijkse Uitdaging wil een vrijwilligersplek op een centrale plek in Winterswijk inrichten. Ze heeft een plek gevonden en gaat haar intrek nemen in een bankgebouw. Voor de inrichting vroeg ze de TVM foundation om een donatie.

De Winterswijkse Uitdaging is kartrekker van het Vrijwilligerspunt in Winterswijk. Kennis en kunde in vrijwilligersland is zeer verdeeld. Het vrijwilligerspunt zal kennis en kunde verzamelen en ook uitdragen. Door met andere organisaties vanuit één gebouw te opereren zullen deze partijen elkaar versterken. Vanuit het vrijwilligerscentrum geven ze advies over begeleiding, contracten, subsidies, besturen en financiën en organiseren ze regelmatig interessante workshops of cursussen.

Doel van de stichting
De Winterswijkse Uitdaging wil Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleren en organiseren door maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Het doel is samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De Winterswijkse Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van materialen (spullen), middelen (geld) en menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Winterswijk te verbeteren.

Plaats: Winterswijk
Website: www.winterswijkseuitdaging.nl