Stichting Dorpshuis Borkel en Schaft

Stichting Dorpshuis Borkel en Schaft
13 sept
2017

Een Ontmoet en Groetplein waar inwoners uit Borkel en Schaft elkaar kunnen ontmoeten. Een wens van de Stichting Dorpshuis Borkel en Schaft om dit te realiseren in het bestaande dorpshuis d’n Teut.

Ontmoet en Groetplein
Een Ontmoet en Groetplein is een laagdrempelige voorziening waar diverse activiteiten plaats vinden voor senioren en mensen met een beperking. Sociaal contact is belangrijk en noodzakelijk in ons dagelijks leven. Vele senioren in zijn eenzaam en vele dagen alleen. Een vanzelfsprekendheid uit het verleden is in veel gevallen weggevallen en contacten zijn vaak minimaal. Een Ontmoet en Groetplein leert, faciliteert en assisteert senioren om contact te maken door activiteiten aan te bieden waar de senioren ook actief bij blijven en daardoor enige vorm van zelfstandigheid kunnen behouden. Een persoonsgerichte benadering waarbij een praktisch vervolg in de thuissituatie aangeboden kan worden door de inzet van de dienstenbemiddelaar ZuidZorg Extra.

Donatie
Mevrouw Anke van de Ven, van Internationaal Transport Frans van de Ven uit Valkenswaard en bestuurslid van de stichting vroeg de TVM foundation om een donatie.

Plaats: Borkel en Schaft
Website: www.dorpshuisborkelenschaft.nl/dorpshuis